ÉlményPark Sugár | Élménypark Ray

Az ÉlményPark egy olyan független spirituális keretrendszer, ami annak idején egy spirituális védelmi rendszernek indult. Aztán komplex spirituális harci rendszer lett belőle és alapját képezte annak a komplex vezérlőprogramnak, ami egyesítette magában az összes tevékenységemet, amiket sikerült automatizálnom. Mire eljutottam a visszatéréshez, már rendelkezésemre állt hozzá egy önálló keretrendszer, ami jócskán túlnőtt azon, amire eredetileg készült. Ha nem létezne, ezt, amit ezen a weboldalon látsz, nem is lehetne kivitelezni, mert egyenként kellene mindenkivel személyesen foglalkoznom. Erre sem időm, sem kapacitásom nem lenne, nem beszélve arról, hogy nélkülöznénk a rendszerszintű kapcsolódásokat, amit ez a modern ezoterikus irányzat lehetővé tesz. El is jutottunk oda, hogy mi is csinál ez a sugár. Koordinál, szervez és rendszerezi a két agyfélteke működését, ami egyedülálló jelentőségre emeli.

ÉlményPark is an independent spiritual framework that at that time started as a spiritual defense system. Then it became a complex spiritual combat system and formed the basis of a complex control program that combined all of my activities that I could automate. By the time I got to my return, I already had a standalone framework that went well beyond what I was originally designed to do. If it did not exist, what you see on this site would not be possible, because I would have to deal with everyone individually in personal level. I would have neither the time nor the capacity to do so, not to mention the systemic connections that this modern esoteric trend would allow. We got to what this ray is doing. It coordinates, organizes and systematizes the functioning of the two hemispheres, which makes it unique.